• หน้าแรก

  • NEWs

  • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยง การจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยง การจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

  • หน้าแรก

  • NEWs

  • พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยง การจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยง การจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกร

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการเชื่อมโยงการจัดการฐานข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพมหานคร

โดย :
 325
ผู้เข้าชม
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์