• หน้าแรก

  • NEWs

  • งานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม SMEs

งานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม SMEs

  • หน้าแรก

  • NEWs

  • งานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม SMEs

งานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม SMEs

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม SMEs เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

โดย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โฆษกประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย 6 หน่วยงานความร่วมมือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นายภาณุวัฒน์ ตริยางกูรศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (พค.) นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดร.สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายกฤษณะ วจีไกรลาศ รองเลขาธิการหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) นายมานะผล ภู่สมบุญ รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Organizer by : บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด

โดย :
 357
ผู้เข้าชม
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์